Iasak - čo o ňom povedali druhí...

+5 naklada nitranom :D (ŠIMIKE)

 MOJ PROFIL