Kopitar11HKPOPRAD - čo o ňom povedali druhí...

+5 Chicago a Poprad !!! (Sympatik :D)

 

+5 Forever Alone :) :DD (Kopitar11HKPOPRAD)

 MOJ PROFIL