IHC - čo o ňom povedali druhí...

0 Možnože sa poznáme aj osobne a máme podobné názory. :) (Atarista)

 MOJ PROFIL