Chewbacca - čo o ňom povedali druhí...

+5 za príslušnosť ku klubu a mestu dávam na rozbeh (BieloModra)

 MOJ PROFIL